forbot
Ters, ODO
+375 (29) 605-12-34
  • Ters, ODO
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Vỏ cây, gỗ vụn, lớp vỏ lụa, mùn cưa gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
34 BYN
Wholesale: 13 EUR từ 1000 m3
Nhóm: Vỏ cây, gỗ vụn, lớp vỏ lụa, mùn cưa gỗ
Mãnh vụn
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
34 BYN
Wholesale: 13 EUR từ 1000 m3
Nhóm: Mãnh vụn
Vỏ trấu nhiên liệu
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
34 BYN
Wholesale: 13 EUR từ 1000 m3
Nhóm: Vỏ trấu nhiên liệu

Mô tả

Danh mục hàng Ters, ODO, Belarus, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ